Privacyreglement Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht

Bescherming van uw privacy

Iedereen heeft recht op privacy. Daarom gaat de Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht (Buddingh’plein 20, 3311BV Dordrecht) zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
De Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht verstrekt persoonsgegevens niet zonder uw toestemming aan derden, tenzij de Stichting daar wettelijk toe verplicht is of dit voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. De Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht verstrekt geen persoonsgegevens voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam  (vrijwilligers, Vrienden van de Brouwerij, lezers Nieuwsbrief)
 • Geboortedatum  (vrijwilligers)
 • Adresgegevens  (vrijwilligers)
 • Telefoonnummer  (vrijwilligers)
 • E-mailadres  (vrijwilligers, Vrienden van de Brouwerij, lezers Nieuwsbrief)

Doel en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om u te kunnen informeren over en gebruik te kunnen laten maken van onze activiteiten en producten;
 • om u te kunnen uitnodigen voor bijeenkomsten van de Stadsbrouwerij;
 • voor het afhandelen van uw betaling;
 • om een VOG aan te kunnen vragen voor vrijwilligers;
 • voor het verzenden van onze Brouwersbrief (vrijwilligers) en/of Nieuwsbrief

De gegevens van vrijwilligers worden voor een goede interne bedrijfsvoering aan alle vrijwilligers bekend gemaakt.
De gegevens van de Vrienden van de Brouwerij zijn toegankelijk voor vrijwilligers ten behoeve van bovengenoemde doelen.
De gegevens van de lezers van de Nieuwsbrief zijn alleen toegankelijk voor de administratie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. We controleren niet of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Hiermee wordt voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Bent u er van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stadsbrouwerijdordrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van De werkende website of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of naar een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stadsbrouwerijdordrecht.nl

De Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: klachten melden bij de ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur via info@stadsbrouwerijdordrecht.nl.

Dit document heet “Privacy Reglement Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht” , is vastgesteld in de bestuursvergadering op 5 juli 2018 en geactualiseerd op 25 augustus 2021.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten