Na de leegstand, eerst de kaalslag. Wat behouden kan worden vormt het doel van de stadsvernieuwing. Van begin tachtiger jaren werden zo, gedurende een periode van 10 jaar, in het gebied Groenmarkt, Vleeshouwerstraat, Varkenmarkt tientallen panden van de ondergang gered. Dit zijn de beelden van de restauratie van het mout- & lagerkeldergebouw waar nu de Stadsbrouwerij Dordrecht gevestigd is.(Foto's beschikbaar gesteld door Trivire.)