Stichting

De Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht is opgericht op 20 september 2006. Na een voorbereidingstijd van 2 jaar zijn we in 2008 actief geworden.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het realiseren en in stand houden van zoveel mogelijk stageplaatsen en het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs. De stichting wil leerlingen en studenten in staat stellen om zich in de beroepspraktijk op verschillende niveaus te kwalificeren. In het bijzonder wil het hen ervaring laten opdoen met ambachtelijk bier brouwen in kleine productie-eenheden.

Vrijwilligers

Bij de stichting zijn uitsluitend vrijwilligers werkzaam. Meest gepensioneerden die hun jarenlange werkervaring, vanuit verschillende vakgebieden, inzetten ten behoeve van de studenten en de brouwerij.

Brouwmeester

Brouwmeester van de Stadsbrouwerij Dordrecht is Sjoerd Wolting.

Bestuur

Het uit 4 personen bestaande bestuur, met elk een specifieke werkervaring en achtergrond, is gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de brouwerij.
Het schept hiervoor de voorwaarden en geeft leiding aan de diverse ondernemingsgebieden.

Voorzitter: W. van der Linden
Secretaris: Ir. R. van den Berg
Penningmeester: A.B. Schipper
Coördinator Onderwijs: Ir. A.F.B. Reijngoud