Stichting

De Stichting Stadsbrouwerij Dordrecht is opgericht op 20 september 2006. Na een voorbereidingstijd van 2 jaar zijn we in 2008 actief geworden.

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is het realiseren en in stand houden van zoveel mogelijk stageplaatsen en het scheppen van voorwaarden voor goed onderwijs. De stichting wil leerlingen en studenten in staat stellen om zich in de beroepspraktijk op verschillende niveaus te kwalificeren. In het bijzonder wil het hen ervaring laten opdoen met ambachtelijk bier brouwen in kleine productie-eenheden.

Vrijwilligers

Bij de stichting zijn uitsluitend vrijwilligers werkzaam. Meest gepensioneerden die hun jarenlange werkervaring, vanuit verschillende vakgebieden, inzetten ten behoeve van de studenten en de brouwerij.

Bestuur, brouwmeester en teams

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beleid en de brouwmeester voor de kwaliteit van onze bieren. In drie teams worden alle werkzaamheden en plannen besproken, uitgevoerd en geevalueerd. Alle vrijwilligers maken deel uit van minstens een van deze teams. Zo zijn ze betrokken bij alles binnen de stichting. De teams zijn: Onderwijs & Productie, Administratie & Logistiek en Communicatie & Rondleidingen.